De overheidsmaatregelen voor MKB & ZZP'ers

8 March, 2021 - 5 minuten leestijd

De evenementensector wordt vol getroffen door het coronavirus. Deze week maakte de overheid bekend dat alle evenementen tot 1 juni moeten worden afgelast. Dit zorgt bij menig organisator van evenementen voor grote financiële problemen. Vorige week kondigde de overheid aan om mkb's en zzp'ers die getroffen zijn door de coronacrisis financieel tegemoet te komen. Als organisator van een evenement zijn er verschillende tegemoetkomingen waar je gebruik van kunt maken.

In dit artikel zetten we op een rijtje welke tegemoetkomingen er zijn. Als je als mkb of zzp'er getroffen bent door de coronacrisis kom je mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming. Welke dit zijn en hoe je ze aanvraagt lees je in de blog.

Overheidsmaatregelen

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

Deze noodmaatregel is in het leven geroepen om zoveel mogelijk banen te behouden. Ondernemers die omzetverlies verwachten kunnen voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Afhankelijk van het omzetverlies hebben ondernemers recht op een vergoeding van maximaal 90% van de loonsom.

Om aanspraak te maken op de tegemoetkoming zijn er verschillende eisen waar je aan moet voldoen:

  1. Er is sprake van een omzetverlies van minimaal 20%
  2. Tijdens de subsidieperiode mag er geen personeel worden ontslagen om bedrijfseconomische redenen

Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart. Als jouw situatie voldoet aan de bovengenoemde eisen, kun je de tegemoetkoming voor het betalen van loonkosten aanvragen via het UWV.

Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers

Het kabinet stelt een tijdelijke versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers te ondersteunen. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden via een versnelde procedure aanvullende inkomstenondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Met deze regeling wordt je inkomen aangevuld tot het sociale minimum: het bijstandsniveau. Je hoeft dit niet terug te betalen.

Je kunt aanspraak maken op deze regeling als je inkomen door het wegvallen van opdrachten lager is dan bijstandsniveau. Er wordt bij deze tijdelijke bijstandsregeling niet gekeken naar je vermogen of het inkomen van je partner. Om gebruik te kunnen maken van deze regeling moet je vóór 1 januari 2020 gestart zijn met je onderneming en voldoen aan het urencriterium (1.225 uur per jaar).
De extra ondersteuning zelfstandig ondernemers wordt geregeld door de gemeentes in Nederland. Zzp'ers die recht hebben op de regeling kunnen deze aanvragen via de gemeente waarin zij wonen.

Versoepeling uitstel van betaling en verlaging boetes

Het wordt voor getroffen ondernemers gemakkelijker om uitstel van belasting aan te vragen. Na de aanvraag stopt de Belastingdienst de invorderingen direct. Je krijgt vervolgens automatisch 3 maanden uitstel van betaling. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Ook zal de Belastingdienst de verzuimboetes voor het niet op tijd betalen van belastingen de komende tijd achterwege laten of terugdraaien. Verder zullen de belasting- en invorderingsrente tijdelijk verlaagd worden van 4% naar bijna 0%. Als je al een voorlopige aanslag hebt gehad (en betaald) kun je deze wijzigen naar de huidige situatie en een deel van de reeds betaalde belasting terugkrijgen.
Alle ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis en hierdoor in liquiditeitsproblemen zitten kunnen gebruikmaken van deze maatregel.

Je kunt voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/btw en loonbelasting bijzonder uitstel van betaling aanvragen door een brief te sturen naar de belastingdienst via het volgende adres:
Belastingdienst, Postbus 100, 6400 AC Heerlen

In de brief die je naar de Belastingdienst stuurt, kun je vragen om uitstel en uitleggen hoe je door de uitbraak van het coronavirus in betalingsproblemen bent gekomen. Zodra de aanvraag is goedgekeurd worden de invorderingsmaatregelen meteen gestopt. Wil je de voorlopige aanslag wijzigen, dan kun je dat doen via Mijn Belastingdienst.

Compensatieregeling getroffen sectoren

De gezondheidsmaatregelen die het kabinet hanteert hebben enorme consequenties voor een aantal specifieke sectoren, waaronder de evenementensector. De inkomsten van een evenement dat is geannuleerd kunnen niet ingehaald worden wanneer het coronavirus achter de rug is. Daarom komt het kabinet met een compensatieregeling. Bedrijven in de zwaarst getroffen sectoren kunnen tot €4.000,- ontvangen.

De voorwaarden waaraan een bedrijf moet voldoen om aanspraak te kunnen maken op de compensatieregeling worden op dit moment nog uitgewerkt. Er komt nog een overzicht van bedrijven die de €4.000,- compensatieregeling kunnen aanvragen. Het is op dit moment nog niet mogelijk om een aanvraag in te dienen.

Steunpakket voor de cultuursector

De evenementen- en cultuursector wordt hard getroffen door de maatregelen die het kabinet deze week bekendmaakte. Ondernemers in deze sector kunnen gebruikmaken van de algemene financiële tegemoetkomingen. Daarnaast komt er een specifiek steunpakket voor de sector beschikbaar.

Wat dit steunpakket precies gaat inhouden is op dit moment nog onbekend. De regering is in nauw overleg met de sector om tot passende maatregelen te komen, zowel voor de korte termijn als op de lange termijn.

Het is dus nog even afwachten wat de specifieke vergoedingen worden waar je als organisator van een evenement mogelijk recht op krijgt. Wel is er al meer zekerheid op subsidies. Als je een subsidie voor je evenement hebt ontvangen vanuit de overheid, hoeft deze niet terugbetaald te worden. Het ministerie is nog in overleg met andere aanbieders om deze maatregel ook voor andere fondsen door te voeren.

Wat je als organisator nog meer kunt doen

Het financiële plaatje is slechts een van de zaken waar je mee te maken krijgt als je evenement vanwege het coronavirus moet worden afgelast. De kans is groot dat je nog met een hoop vragen zit. Wij helpen je graag om de annulering van je evenement zo goed mogelijk aan te pakken.

Begin direct

Ontdek alle mogelijkheden en start vandaag nog met het verkopen van tickets!

Maak jouw ticketshop